سیم مسی ارت-تسمه مسی

فهرست مطالب
لیست اقلام چاه ارت – لوازم مورد نیاز چاه ارت - تجهیزات چاه ارت و لیست اقلام سیستم ارتینگ

تجهیزات مسی چاه ارت

سیم مسی ارت-سیم مسی ارت روکش دار-سیم هوایی-سیم چاه ارت-سیم ارت

سیم-مسی ارت بذون روکش
تسمه-مسی ارت

سیم مسی ارت نمره ۱۶ (۷ لایه هوایی) ……………………….. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۸۱آمپر ودرخاک ۱۰۳آمپر

سیم مسی ارت نمره ۲۵ (۷ لایه هوایی) ………………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۱۱۰آمپر ودرخاک ۱۳۴آمپر

سیم مسی ارت نمره ۳۵ (۷ لایه هوایی) ……………………… میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۱۳۴آمپر ودرخاک ۱۶۲آمپر

سیم مسی ارت نمره ۵۰ (۷ لایه هوایی) ………………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۱۶۲آمپر ودرخاک ۱۹۲آمپر

سیم مسی ارت نمره ۵۰ (۱۹ لایه هوایی) ………………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۱۶۲آمپر ودرخاک ۱۹۲آمپر

سیم مسی ارت نمره ۷۰ (۱۹ لایه هوایی) …………………….. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۲۰۵آمپر ودرخاک ۲۳۵آمپر

سیم مسی ارت نمره ۹۵ (۱۹ لایه هوایی) ……………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۲۵۳آمپر ودرخاک ۲۸۳آمپر

سیم مسی ارت نمره ۱۲۰ (۱۹ لایه هوایی) ……………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۲۹۴آمپر ودرخاک ۳۲۳آمپر

سیم مسی ارت نمره ۱۵۰ (۳۷ لایه هوایی) ………………… میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۳۳۴آمپر ودرخاک ۳۶۳آمپر

سیم مسی ارت نمره ۱۸۵ (۳۷ لایه هوایی) ………………….. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۳۸۶آمپر ودرخاک ۴۱۲آمپر

سیم مسی ارت نمره ۲۴۰ (۳۷ لایه هوایی) …………………. میزان جریان مجاز درهوای آزاد ۴۵۷آمپر ودرخاک ۴۷۸آمپر

توضیحات: سیم مسی هوایی (سیم بدون روکش) در صنایع مصارف مختلفی دارد که یکی از آن موارد ارت میباشد. ضخامت سیم و تعداد رشته های سیم ارت هوایی تاثیر زیادی در انتقال جریان دارد. برای هرگونه استفاده در زمینه ارت از ضخامت های متفاوت سیم ارت هوایی استفاده میشود که بهتر است با متخصصان مربوطه درمورد ضخامت سیم ارت مشورت شود. میزان جریانی که سیم مسی ارت میتواند در شرایط دفن شده در زمین و هوای آزاد از خود عبور دهد متفاوت است و معمولا برای استفاده های صنعتی از ضخامت های بالای ۵۰ میلیمتر مربع استفاده میشود. به سیم بدون روکش مسی برای ارت سیم مسی لخت هوایی گفته می‌شود.  در جدول زیر مشخصات کاملی از ضخامت های مختلف سیم مسی بدون روکش وجود دارد.

سیم ارت روکشدار افشان و خشک - سیم مسی ارت روکش دار

سیم-مسی-ارت
سیم-ارت

 سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۰   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۶   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۲۵   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۳۵   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۵۰   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۷۰   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۹۵   (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۲۰ (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۵۰ (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۸۵ (افشان و خشک)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۲۴۰ (افشان و خشک)

توضیحات: سیم ارت روکشدار دارای یک لایه عایقی میباشد که در رنگ های سبز و زرد ارائه میشود. همچنین سیم مسی ارت روکشدار در دو نوع افشان و مفتولی ( خشک ) در بازار موجود میباشد. از سیم های ارت روکش دار  غالبا در همبند کردن دستگاه ها  به یکدیگر استفاده میشود.

تسمه مسی _شین ارت_ تسمه مسی ارت

شین-ارت
تسمه-مسی

تسمه مسی ۳*۱۵………………………وزن یک متر۴۰۰ گرم ……………………….. جریان قابل تحمل  ۱۷۰ آمپر

تسمه مسی ۳*۲۰……………………..وزن یک متر ۵۴۰ گرم ………………………. جریان قابل تحمل  ۲۲۰ آمپر

تسمه مسی ۵*۲۰……………………..وزن یک متر ۹۰۰ گرم ……………………….. جریان قابل تحمل  ۳۱۹ آمپر

تسمه مسی ۱۰*۲۰……………………وزن یک متر ۱/۸۰۰ کیلوگرم …………………. جریان قابل تحمل  ۴۹۷ آمپر

تسمه مسی ۳*۲۵……………………..وزن یک متر۶۷۵ گرم ……………………….. جریان قابل تحمل  ۲۸۷آمپر

تسمه مسی ۵*۲۵……………………..وزن یک متر ۱/۲۵ کیلوگرم ………………….. جریان قابل تحمل  ۳۵۰آمپر

تسمه مسی ۳*۳۰……………………..وزن یک متر ۸۱۰ گرم …………………………. جریان قابل تحمل  ۳۳۷آمپر

تسمه مسی ۵*۳۰……………………..وزن یک متر۱/۳۵۰ کیلوگرم……………………. جریان قابل تحمل  ۴۴۷آمپر

تسمه مسی ۱۰*۳۰……………………وزن یک متر ۲/۷۰۰ کیلوگرم …………………… جریان قابل تحمل  ۶۷۶آمپر

تسمه مسی ۱۰*۴۰……………………وزن یک متر۱/۸۰۰ کیلوگرم …………………….. جریان قابل تحمل  ۵۷۳آمپر

تسمه مسی ۵*۴۰……………………وزن یک متر ۳/۶۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۸۵۰آمپر

تسمه مسی ۵*۵۰……………………وزن یک متر ۲/۲۵۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۶۷۶آمپر

تسمه مسی ۱۰*۵۰……………………وزن یک متر ۴/۵۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۱۰۲۰آمپر

تسمه مسی ۵*۶۰……………………وزن یک متر ۲/۷۰۰ کیلوگرم …………………….. جریان قابل تحمل  ۸۲۶آمپر

تسمه مسی ۱۰*۶۰……………………وزن یک متر ۵/۴۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۱۱۸۰آمپر

تسمه مسی ۵*۸۰……………………وزن یک متر ۳/۶۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۱۰۷۰آمپر

تسمه مسی ۱۰*۸۰……………………وزن یک متر ۷/۲۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۱۵۰۰آمپر

تسمه مسی ۵*۱۰۰……………………وزن یک متر ۴/۵۰۰ کیلوگرم ……………………. جریان قابل تحمل  ۱۳۰۰آمپر

تسمه مسی ۱۰*۱۰۰……………………وزن یک متر ۹ کیلوگرم …………………………… جریان قابل تحمل  ۱۸۱۰آمپر

 

توضیحات:

تسمه مسی چیست؟

تسمه مسی را می توان به عنوان یکی از  هادی های پرکاربرد و تجهیزات مهم در حوزه برق،صنعت ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه برای ایجاد اتصال های قوی به کار گرفت. به دلیل هدایت بسیار عالی مس می توان کاربرد های بسیار زیادی را برای این محصولات در نظر گرفت. در انتقال جریان الکتریکی و همچنین هدایت گرمایی می توان مس را به عنوان یک متریال ویژه در نظر گرفت. با توجه به این ویژگی ها می توان کاربرد و مصارف بسیار زیادی را برای این محصولات در نظر گرفت. داشتن قابلیت جوشکاری بسیار راحت و سریع این محصولات به عنوان یکی از ویژگی های برتر این متریال در نظر گرفته می شود. می توان به راحتی از تسمه مسی در موارد متنوعی استفاده کرد.

با توجه به تنوع ابعاد و اندازه این تسمه ها می توان کاربرد های بسیار زیادی را نیز برای این تسمه ها در نظر گرفت.

بیشترین کاربرد تسمه مسی مربوط به سیستم ارتینگ می شود. از این محصول در سیستم های ارت به صورت گسترده استفاده می کنند. توجه داشته باشید که هرچه کیفیت این تسمه ها بالاتر باشد می توان سیستم ارت بهتر و قوی تری را داشت. یکی دیگر از از کاربرد های تسمه مسی استفاده در برق گیر ها می باشد. می توان به صورت ویژه برای برقراری ارتباط از این محصولات استفاده کرد. تسمه مسی را به صورتی رولی با خلوص مس بسیار بالا عرضه می کنند. در موارد متعدد می توان این تسمه ها را با مغز فولاد و روکش مس نیز مشاهده نمود. در ادامه انواع ویژگی های موجود در تسمه مسی را برای شما شرح داده و کاربرد های این تسمه ها را برای شما بازگو می کنیم.

تسمه مسی یکی از هادی های پر کاربرد در صنعت ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده قرار میگیرد . از این تسمه ها عموما برای هادی نزولی استفاده میشود. تسمه مسی ها دارای خلوص مختلفی میباشد که معمولا بالای ۹۹ درصد میباشند. از محاسن آنها میتوان به انتقال سریع تر و قوی تر انرژی و معایب آن نیز احتمال سرقت ، اکسید شدن و انعطاف سخت آنها در اجرا اشاره کرد.

تسمه‌ مسی هایی که تولید می‌شوند دارای خواص الکتریکی و مکانیکی منحصر به فردی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی دارند. این تسمه‌ها مقاومت کششی بالایی هم دارند و در برابر خوردگی مقاومت قابل توجهی از خود به نمایش می‌گذارند. تسمه‌های مسی از فلز مس ساخته شده‌اند به همین دلیل هادی خوبی برای جریان الکتریکی و گرما هستند.

تسمه مسی را می توان به صورت گسترده خریداری نمود. تسمه مسی را می توان به صورت متری و رولی خریداری کرد. با توجه به نیاز خود می توانید سایز های مختلف در این تسمه ها را خریداری کنید. برای خرید این محصولات بهتر است که فروشگاه های معتبر را مد نظر قرار دهید. با توجه به اهمیت کاربرد این محصولات باید کیفیت آن ها را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهید. کیفیت در تسمه مسی بسیار مهم بوده و باید بالاترین خلوص را خریداری کنید. از محاسن آن ها می توان به انتقال سریعتر و قوی تر انرژی و معایب آن احتمال سرقت، اکسید شدن و انعطاف سخت آن ها در اجرا پروژه اشاره کرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.