تست جرثقیل متحرک – بازرسی جرثقیل موبایل

فهرست مطالب

بازرسی جرثقیل متحرک بر اساس استاندارد ASME

بر اساس استاندارد مذکور ، بازرسی جرثقیل متحرک به پنج دسته تقسیم می شوند:

۱- بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) به صورت مقدماتی

پیش از نخستین استفاده از جرثقیل متحرک، تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر شده باید مطابق با چک لیست های تست جرثقیل بازرس، توسط بازرسان متخصص و ماهر انجام گردد .

بازرسی جرثقیل متحرک

 

۲- بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) پیش از بازدید

 

رانندگان یا سایر افراد آگاه باید هر روز قیل از شروع کار موارد زیر را در بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) مورد بازرسی چشمی قرار دهند:

 • تمامی سیستم های کنترلی
 • بازرسی قلاب جرثقیل (تغییر شکل،ترک خوردگی،ضعیف شدن و ضامن قلاب)
 • سیستم هیدرولیک جرثقیل موبایل
 • بازدید از شیلنگ ها ، مخازن ، شیرها و پمپ ها به منظور اطمینان از عدم وجود نشتی روغن و هوا
 • بازدید از سیم بکسل (خوردگی، له شدگی ، سائیدگی ، پیچ خوردگی)
 • سیستم قطع کن برقی قلاب و آژیر آن
 • بازدید از بوم به منظور مشخص کردن آسیب یا تغییر شکل اجزای ساختاری آن

 

بازرسی جرثقیل موبایل

 

۳- بازرسی جرثقیل متحرک ( بازرسی جرثقیل موبایل) به صورت ماهانه

رانندگان یا سایر افراد آگاه می باید به طور ماهیانه اجزاء و قسمت های زیر را از لحاظ آسیب، ضعیف شدن و عدم کارایی لازم مورد بازرسی چشمی قرار دهند تا هیچ گونه تغییری در سیستم های ایمنی و ظرفیت جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل) رخ ندهد.اسناد و مدارک مربوط به بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) بایستی دارای تاریخ و امضاء بوده و بایگانی شود.

 • بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) در قسمت های مهم دستگاه مانند ترمز ها و قلاب های جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)
 • سیم بکسل های بالابر
 • پایین آوردن قلاب برای آزمایش و سنجش استحکام آن
 • بازرسی قلاب های جرثقیل موبایل برای تشخیص ترک خوردگی ،تغییر شکل ،آسیب دیدگی ناشی از مواد شیمیایی و حرارت و چفت شدن ضامن ایمنی
جرثقیل متحرک

 

۴- بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) به صورت مداوم

 

رانندگان جرثقیل های متحرک (جرثقیل موبایل) یا سایر افراد آگاه باید در فواصل زمانی مشخص و به طور مداوم در کمتر از یک ماه به صورت چشمی موارد زیر را مورد بازرسی قرار دهند .

 •  بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) در کلیه سیستم های کنترلی و تنظیم کننده جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل) کلیه وسایل ایمنی
 •  سیستم جمع کننده ی سیم بکسل مطابق با توصیه های سازنده
 •  سیستم برقی مطابق با توصیه های سازنده
 •  فشار باد لاستیک ها
 •  اجزای بوم جرثقیل موبایل (تغییر شکل،آسیب دیدگی اجزای ساختاری)
تست های پایداری جرثقیل ها

۵- بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) به صورت دوره ای

این نوع بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل)، بازرسی تکمیلی بوده و فقط توسط بازرس مجرب و ماهر در فواصل زمانی یک الی دوازده ماهه انجام می شود . در این نوع بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) ، بازرس باید تمامی کمبودها و نواقص را در نظر گرفته و تعیین کند که آیا نواقص می تواند در روند ایمن انجام کار خللی ایجاد کند یا خیر .

اسناد و مدارک  بازرسی جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل) به صورت دوره ای باید دارای تاریخ و امضاء بازرس مربوطه بوده و بایگانی شود.

موارد بازرسی جرثقیل متحرک شامل:

الف:اجزای ساختاری جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

 • بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) جهت هر گونه تغییر شکل، خوردگی، فرسودگی و ترک خوردگی در اسکلت دستگاه، شاسی و بوم
 • بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) در پیچ و مهره و پرچ های شل ،آزاد و بریده شده
 • بازرسی جرثقیل موبایل (بازرسی جرثقیل موبایل) جهت قرقره ها و درام های ترک خورده و ضعیف شده
 • آسیب دیدگی قلاب، ناشی از تماس با مواد شیمیایی ، هر گونه تغییر شکل ، خوردگی ، فرسودگی  و ترک خوردگی و باز شدن بیش از پانزده درصد دهانه ی قلاب از حالت اولیه یا انحراف بیش از ده درجه ی قلاب از حالت اولیه.
 • آزمون های غیر مخرب : در این آزمون ها با کمک اشعه رادیوگرافی (RT:radiography test)، تست مایع نافذ (PT:penetration test) ، تست ذرات مغناطیس (MT:magnetic test)، تست آلتراسونیک (UT) بازرس می تواند هرگونه نقص و اشکال فنی در ابعاد بسار کوچک سطحی و زیر سطحی را شناسایی کند . حداقل یکبار در سال این گونه تست ها باید انجام گیرند.
 • بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) در قسمت های صدمه دیده، ترک خورده و معیوب مانند پین ها، قسمت های دوار، شفت ها، دنده ها، غلطک ها و وسایل قفل کننده.
 • بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) جهت فرسودگی بیش از حد قطعات سیم کلاچ، ترمز، لنت ترمز، ضامن ها
 • کالیبره بودن نشانگر های بار ، زاویه بوم و سایر وسایل عملگر
 • سیستم سوخت رسانی و تجهیزات الکتریکی
 • نشتی رادیاتورها و خنک کننده های روغن
 • سیستم هدایت کننده و فرمان
 • فرسودگی بیش از حد لاستیک ها
 • زنگ زدگی میل پیستون و سوپاپ های کنترلی هنگام درجا کار کردن دستگاه
 •  

ب: لوله، شیلنگ و اتصالات سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

 • هر گونه نشتی در اتصالات ، شیلنگ های قابل انعطاف که توسط بست های فلزی در جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)  متصل شده اند.

ج: موتورها و پمپ های هیدرولیکی  و پنوماتیکی جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

 • پیچ ها و بست های شل و آزاد
 • نشتی در محل اتصالات
 • هرگونه صدا و ارتعاش غیر عادی
 • نشتی در سیستم آب بندی محور ها
 • افت فشار دستگاه جرثقیل موبایل

د: شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

 • ترک خوردگی در ساختمان شیر
 • نشتی در محل اتصالات
 • نقص در شیرهای اطمینان برای تنظیم فشار مناسب

ه. سیلندر های هیدرولیک و پنوماتیک جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

 • حرکت خود به خود سیلندر هیدرولیک که به علت نشتی روغن اطراف پیستون است
 • نشتی در میل پیستون آب بندی شده
 • نشتی در اتصالات جوش کاری شده
 • خراشیدگی، شکاف و فرو رفتگی میل پیستون

و. فیلترهای روغن جرثقیل متحرک (جرثقیل موبایل)

ز. سیم بکسل جرثقیل متحرک (WIRE ROPE)

بازرس موظف است سیم بکسل ها را از لحاظ موارد زیر طبق توصه سازنده بررسی کند:

طول سیم بکسل، جنس مغزی، نوع و قطر، خوردگی، له شدگی ، سائیدگی ، فرسودگی ، بریدگی، تاب خوردگی ، شعاع پیچش ، اتصالات و بست های سیم بکسل.

لازم به ذکر است جرثقیل هایی که در شرایط نامناسب آب و هوایی کار می کنند باید در دفعات بیشتری مورد بازرسی جرثقیل متحرک (بازرسی جرثقیل موبایل) قرار گیرند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.