اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

گاز فرئون (Trichloro fluoromethane)

زایلین (Xylene)

مایع ظرفشویی

تری کلرواتیلن (trichloroethylene)

تری کلرو اتان Trichloro Ethane

دی ایزوسیانات ۲،۶ تولوئن Toluene-2.6 DiIsocyanate (TDI)

تولوئن Toluene

اپوکسى رزین جامد SOLID EPOXY RESIN

دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide

پودر شوینده

اسید سولفوریک Sulfuric acid

حلال پایه نفتی ۴۰۲ و ۴۰۳

پلى ونیل کلراید PVC

حلال پایه بنزینی ۴۰۰،۴۰۶،۴۰۹ و ۴۱۰

متیل استات Methyl Acetate

متیل ترشری بوتیل اتر MTBE

متانول METHANOL

گزیلن Xylene

گاز کلر

بنزین هواپیما Aviation Gasoline 100LL

اسیداستیک Acetic acid

استالدئید Acetaldehyde

استون Aceton

استیلن Acetilen

سولفات آلومینیوم Aluminum Sulfate

فسفات آلومینیم Aluminum Phosphate

هیدروکسید آلومینیوم Aluminum hydroxide

فسفات آمونیوم Ammonium phosphate

آمونیاک Ammonia

تارتارات آمونیم Ammonium Tartrate

پودر کربنات آمونیوم Ammonium Carbonate

تیو سیانات آمونیوم Ammonium Thiocyanide

هیدروکسید آمونیوم Ammonium Hydroxide

بنزیل کلراید

بوتان n-Butene

دی اتیل فتالات Diethyl phthalate

دی متیل فتالات Dimethyl phthalate

دی اکتیل فتالات Diocthyl phthalate

دی نیترو تولوئن Dinitrotoluene

دی فنیل آمین Diphenyl Amine

دی اکسید سیلیس Dioxide Silicon

نیترات آمونیوم Ammonium Nitrate

اگزالات آمونیوم Ammonium Oxalate

بنزن benzene

پرکلرات آمونیوم Ammonium Perchlorate

دی فنیل متان دی ایزوسیانات Diphenyl Methane Di

isicyanate

EDTA

نفتکوره Fuel oil

اتانول (الکل سفید) Ethanol

اتیلن Ethylene

نفت گاز Gas Oil

بنزین موتور Gasoline

هپتان Heptane

هگزان Hexane

نفت سفید Kerosene

خمیر آبیاب Khamire Abyab

اپوکسى رزین مایع LIQUID EPOXY RESIN

کلرید جیوه Mercurous Chloride

جیوه Mercury

متا بی سولفیت دی سدیم Metabisulfite De Sodium

متام سدیم metam Sodium

متانول (متیل الکل) Methanol

تینر رنگ

روغن موتور

روغن هیدرولیک

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.