آموزش عمومی و تخصصی ایمنی کار

آموزش عمومی و تخصصی ایمنی کار

مقدمه:

بسیاری از کارگران بیش از یک سوم زندگی کاری خود را در محیط کار میگذرانند و در این زمان با انواع خطرات شغلی روبه رو هستند. همه روزه در مشاغل مختلف شاهد حوادث و بیماریهای شغلی بسیاری هستیم و بررسی آنها نشان میدهد که در اغلب موارد عامل اصلی ایجاد آنها یک رفتار غیر ایمن است.

ایمن پیشگامان بارز

آیین‌‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

هدف:

آموزش ایمنی به عنوان فراگردی است که طی آن مجموعه‌ای از دانش‌های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهای حاصل از آن به فراگیر انتقال یافته و به همین سبب امروزه عدم توجه به آن عدم آگاهی از خطرات محیط کار را به طور حتمی و قطعی فراهم می‌آورد. در همین راستا این آیین‌نامه به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی ایمنی مشمولین آن، ایمن‌سازی محیط‌ کار، ارتقاء بهره‌وری، کاهش حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور به استناد مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

قانون کار

قانون کار

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.