تست دیگ بخار

بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار

بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار

 ایمنی دیگ بخاردیگ بخار به مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای ...
تصاویر تست دیگ بخار، تست دیگ آبگرم

تصاویر تست دیگ بخار، تست دیگ آبگرم

بازرسی فنی تست دیگ بخاربازرسی فنی تست دیگ آبگرمتاریخ بازرسی ۱۳۹۷/۵/۱۷پس از آماده سازی دیگ بخار مطابق دستورالعمل های از پیش تعیین شدهموارد بازرسی شامل؛- تست ضخامت سنجی- آزمایش هیدرواستاتیک- بازدید از متعلقات دیگ بخاربرای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر ...